En Bichoiansk ljusbibel is in da house. I alla fall in da dator. Och väldigt snart in da bokförlag. Boken som jag har velat skriva så länge är skriven. Boken som förklarar hur ljus fungerar på riktigt och på djupet. Och hur man använder ljus som pensel för att förverkliga det man vill göra istället för att slava under prylarna man har.

manusdump.jpg

Modellernas modell
Ljus är mitt främsta intresse i mitt arbete som fotograf. Jag har ägnat många och långa år åt att handfast studera ljusets alla tänkbara aspekter. Hur och varför beter sig ljus som det gör, hur tar man kontrollen och det mest intressanta - hur förklarar man det på enklast möjliga vis för andra fotografer så de kan känna sig trygga i sin ljussättning? Jag har tagit fram en teoretisk modell som sträcker sig över ljussättningens alla praktiska aspekter. Ljusdjupets effekter, reflektionernas påverkan, skuggkanternas anatomi, mikrokontrast osv. Hur allt hänger ihop i en gemensam modell.

Alla som gått min 2-dagars workshop har ett bra hum om hur mycket det finns att berätta, och i boken dyker jag ner ännu, ännu djupare. Och bredare. Och högre. Tydliga exempelbilder visar teoretiska tankar i praktiken och varvas med relevanta anekdoter från praktiska projekt. Sounds good huh? Huh!