Uppmätning - Del 3

Ok. Här kommer alla mina uppmätningar. Jag vill vara tydlig med att detta är mina egenhändigt gjorda uppmätningar som skett under så minutiöst noggranna förhållanden som jag mäktat med. Det vill säga LÅNGT ifrån vetenskapligt och branschstandardiserade metoder som säkerligen finns därute utvecklade av institut i diverse alptäta länder.

Mätapparaturen är fixerad (Sekonic C-700 och Sekonic DR758) på fixerade avstånd för att infallsvinklar etc skall vara exakt likadana. Då en viss variation i färgtemperatursuppmätning uppstår mellan varje blixt, och jag inte kan säkerställa om det är blixten eller mätapparaturen som diffar, har jag slagit flera blixtar och registrerat det värde som uppkommit flest gånger. Jag har vid ett flertal tillfällen gått tillbaka till referensblixten (enbart normalreflektor) för att säkerställa att referenstemperaturen inte ändrats under tiden.

Här kommer all data. Väck nörden inom dig och tryck näsan mot skärmen - eller klicka på resp. bild för större version.

Referensmätning. Kelvin: 5581

Kelvin: 5516 (-65), Ev:-0.2

Kelvin: 5371 (-210), Ev:-0.6

Kelvin: 5402 (-179), Ev:-0.4

Kelvin: 5320 (-261), Ev:-0.7

Kelvin: 5377 (-204). Ev:-0.6

Kelvin: 5501 (-80). Ev: -0.2

Kelvin: 5969 (+388). Ev: -1.6

Kelvin: 3672 (-1909). Ev: -2.2

Kelvin: 5868 (287). Ev: -2.4

Kelvin: 4732 (-849). Ev: -1.6

Kelvin: 5462 (-119). Ev: -0.3

Kelvin: 5415 (-166). Ev: -0.4

Kelvin: 4722 (-859). Ev: -1.0

Kelvin: 3172 (-2409). Ev: -1.0

Kelvin: 32644 (+27063). Ev: -1.1

ND-filtrena är naturligtvis intressanta, att de ändrar Kelvin så pass mycket och så olika!? Man kan spekulera om anledningen, men faktumet kvarstår. Så blev det när jag mätte under betydligt mer kontrollerade förhållanden än jag någonsin orkat ordna annars.

Föressten, glöm för allt i världen inte bort att över 700nm ("Far-Red"/Infrarött) så registrerar kamerorna inte vanligtvis färgerna (inte riktigt våra ögon heller). Så bli inte lurade av att det är värsta mega-röd-peaken i spektogrammet fast Kelvin visar ett lågt/kallt värde som t.ex Full CTB som har hutlösa Kelvin 32644.

Intressant är oxå Black Scrim (ett svart rutnät som är vanligt inom film) som värmer färgtemperaturen med nästan 900 grader. Nån som har en idé om varför? Ljusvågsinterferens? Jag har ingen aning.

Nu ska jag sova lite. God afton!